News

SabahNewsToday, 11 January 2020
PENGUSAHA SAWIT DIGESA MENDAPATKAN SEGERA 
MSPO

KOTA KINABALU: Pengusaha tanaman kelapa sawit di negara ini diwajibkan untuk mendapat pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).

Melalui akreditasi MSPO ia akan memudahkan pengurusan penanaman kelapa sawit melalui amalan pertanian yang terbaik dan sekali gus menjadikan minyak sawit Malaysia sebagai pilihan utama di peringkat antarabangsa, kata Pengarah Urusan REHPRO Certification Sdn Bhd, Haris Tupang Thomas. Read more

SabahNewsToday, 11 October 2019
EMPAT SYARIKAT TERIMA SIJIL PENTAULIAHAN 
MSPO

KUNAK: Sebanyak empat syarikat yang mengusahakan tanaman kelapa sawit di negeri ini telah menerima Pensijilan Minyak Sawit Mampan (MSPO) yang ditauliahkan oleh syarikat Rehpro Certificate Sdn Bhd.

Syarikat tersebut ialah LKSK Sdn Bhd; Landquest Sdn Bhd; TSH Plantation Management Sdn Bhd (Sabahan 1 Estet dan Maju Sawit Estet) serta dua kilang Kunak milik TSH Plantation. Read more

Visit & Reach to us